List/Grid

Ж-әрпі Subscribe to Ж-әрпі

Жамарат

Жамарат

Жамарат – Минада үстіртіндегі тас лақтыратын жерлер. Ол үш діңгектен тұрады: жамаратул-кубра (үлкен тас лақтыратын жер, жамаратул-уста (ортаңғы тас лақтыратын жер) және жамаратус-суғра (кіші тас лақтыратын жер).